รักควรมีสองคน

รักควรมีสองคนคอร์ด-พร จันทพร & เนย ภัสวรรณ(เวอร์ชั่นเริ่มต้น)

Today I am giving you รักควรมีสองคนคอร์ด-พร จันทพร & เนย ภัสวรรณ. รักควรมีสองคนคอร์ด-พร จันทพร & เนย ภัสวรรณ are very easy to play on guitar on guitar as well as on ukulele. Just put คาโป on 1st fret to play Rạk khwr mī s̄xng khn khxr̒d. Let’s Start play Rạk khwr mī s̄xng khn khxr̒d.

รักควรมีสองคนคอร์ด-พร จันทพร & เนย ภัสวรรณ
คาโป: 1st

(Em)เธอ หรือเธอบ่(C)ฮู้จัก
ว่าเขาคือคน(G)ฮัก ของเฮา (B)มาแต่ดน
(Em)เธอ คือจั่งหน้า(C)ด้าน
หน้าทน แอบแชต แอบคอล ขอเบิ่งอีหยังกัน

ตบมือข้างเ(C)ดียวสิดังติ้ (Bm)ถ้าแฟนเธอบ่มีใจ
ถ้าฉัน(Am)เล่น เขาปฏิเสธไป (G)กะจบส่ำนั้น
(C)แต่นี่เขาบอกว่าเขา โสด
(Bm)อยู่ในโหมดแฟนตาย ไปหลายวัน
(Am)แล้วเธอ สิให้ฉัน (D)เฮ็ดจั่งใด๋

(Bm)แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว (Em)เธอสิเลิกอยู่เบาะ
(Bm)บ่ (Em)เฮาเลิกบ่ได้
(C)กะคนมีฮักหมดใจ (D)ไปแล้ว

(C)ความฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น
(Bm)เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(Am)แล้วสิให้เฮ็ดจั่ง(D)ใด๋ กะหัว(G)ใจ มันฮัก(F)…
(C)ศีลข้อสาม เคยท่องอยู่เบาะ
(Bm)ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก
กะอย่าขอแค่(Am)ฉันได้ฮัก (D)บ่แคร์อีหยัง (G)ทั้งนั้น(Em)…

ตบมือข้างเ(C)ดียวสิดังติ้ (Bm)ถ้าแฟนเธอบ่มีใจ
(Am)ถ้าฉันเล่น เขาปฏิเสธไป (G)กะจบส่ำนั้น
(C)แต่นี่เขาบอกว่าเขา โสด
(Bm)อยู่ในโหมดแฟนตาย ไปหลายวัน
(Am)แล้วเธอ สิให้ฉัน (D)เฮ็ดจั่งใด๋…

(Bm)แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว (Em)เธอสิเลิกอยู่เบาะ
(Bm)บ่ (Em)เฮาเลิกบ่ได้
(C)กะคนมีฮักหมดใจ (D)ไปแล้ว

(C)ความฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น
(Bm)เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(Am)แล้วสิให้เฮ็ดจั่ง(D)ใด๋ กะหัว(G)ใจ มันฮัก(F)…
(C)ศีลข้อสาม เคยท่องอยู่เบาะ
(Bm)ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก
กะอย่าขอแค่(Am)ฉันได้ฮัก (D)บ่แคร์อีหยัง ทั้งนั้น…

(Bm)แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว (Em)เธอสิเลิกอยู่เบาะ
(Bm)บ่ (Em)เฮาเลิกบ่ได้
(C)กะคนมีฮักหมดใจ (D)ไปแล้ว

(C)ความฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น
(Bm)เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(Am)แล้วสิให้เฮ็ดจั่ง(D)ใด๋ กะหัว(G)ใจ มันฮัก(F)…
(C)ศีลข้อสาม เคยท่องอยู่เบาะ
(Bm)ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก
กะอย่าขอแค่(Am)ฉันได้ฮัก (D)บ่แคร์อีหยัง ทั้งนั้น…

(Bm)แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว (Em)เธอสิเลิกอยู่เบาะ
(Bm)บ่ (Em)เฮาเลิกบ่ได้
(C)กะคนมีฮักหมดใจ (D)ไปแล้ว

(C)ความฮักมันคว รสิมีสองคนท่อนั่น
(Bm)เธอกับเ ขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(Am)แล้วสิให้เฮ็ดจั่ง(D)ใด๋ กะหัว(G)ใจ มันฮัก(F)…
(C)ศีลข้อสาม เคยท่อง อยู่เบาะ
(Bm)ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้ เขาแตกหัก
กะอย่าขอแค่(Am)ฉันได้ฮัก (D)บ่แคร์อีหยัง ทั้งนั้น…

(Bm)แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว (Em)เธอสิเลิกอยู่เบาะ
(Bm)บ่ (Em)เฮาเลิกบ่ได้
(C)กะคนมีฮักหมดใจ (D)ไปแล้ว

(C)ความฮักมันคว รสิมีสองคนท่อนั่น
(Bm)เธอกับเ ขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(Am)แล้วสิให้เฮ็ดจั่ง(D)ใด๋ กะหัว(G)ใจ มันฮัก(F)…
(C)ศีลข้อสาม เคยท่อง อยู่เบาะ
(Bm)ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้ เขาแตกหัก
กะอย่าขอแค่(Am)ฉันได้ฮัก (D)บ่แคร์อีหยัง ทั้งนั้น…

(Bm)แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว (Em)เธอสิเลิกอยู่เบาะ
(Bm)บ่ (Em)เฮาเลิกบ่ได้
(C)กะคนมีฮักหมดใจ (D)ไปแล้ว

(C)ความฮักมันคว รสิมีสองคนท่อนั่น
(Bm)เธอกับเ ขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(Am)แล้วสิให้เฮ็ดจั่ง(D)ใด๋ กะหัว(G)ใจ มันฮัก(F)…
(C)ศีลข้อสาม เคยท่อง อยู่เบาะ
(Bm)ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้ เขาแตกหัก
กะอย่าขอแค่(Am)ฉันได้ฮัก (D)บ่แคร์อีหยัง ทั้งนั้น…

(Bm)แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว (Em)เธอสิเลิกอยู่เบาะ
(Bm)บ่ (Em)เฮาเลิกบ่ได้
(C)กะคนมีฮักหมดใจ (D)ไปแล้ว

(C)ความฮักมันคว รสิมีสองคนท่อนั่น
(Bm)เธอกับเ ขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(Am)แล้วสิให้เฮ็ดจั่ง(D)ใด๋ กะหัว(G)ใจ มันฮัก(F)…
(C)ศีลข้อสาม เคยท่อง อยู่เบาะ
(Bm)ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้ เขาแตกหัก
กะอย่าขอแค่(Am)ฉันได้ฮัก (D)บ่แคร์อีหยัง ทั้งนั้น…

(Bm)แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว (Em)เธอสิเลิกอยู่เบาะ
(Bm)บ่ (Em)เฮาเลิกบ่ได้
(C)กะคนมีฮักหมดใจ (D)ไปแล้ว

(C)ความฮักมันคว รสิมีสองคนท่อนั่น
(Bm)เธอกับเ ขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
(Am)แล้วสิให้เฮ็ดจั่ง(D)ใด๋ กะหัว(G)ใจ มันฮัก(F)…
(C)ศีลข้อสาม เคยท่อง อยู่เบาะ
(Bm)ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้ เขาแตกหัก
กะอย่าขอแค่(Am)ฉันได้ฮัก (D)บ่แคร์อีหยัง ทั้งนั้น…

Counting Stars Chords By OneRepublic

รักควรมีสองคนคอร์ด-พร จันทพร & เนย ภัสวรรณ - Rạk khwr mī s̄xng khn khxr̒d