BTS Lyrics Sprite, Prod. By MOSSHU(บีทีเอส เนื้อเพลง)

Learn and sing BTS Lyrics Sprite, Prod. By MOSSHU(บีทีเอส เนื้อเพลง). BTS Lyrics Sprite, Prod. By MOSSHU(บีทีเอส เนื้อเพลง) is given below:

BTS Lyrics Sprite, Prod. By MOSSHU(บีทีเอส เนื้อเพลง)

BTS Lyrics Sprite, Prod. By MOSSHU(บีทีเอส เนื้อเพลง)

พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย ฉันก็ไปได้เลย
จะสถานีไหน ขอเพียงเเค่ได้เจอ
ชานชาลาที่ 2 ไปไหนเธอนัดเลย
ก่อนขบวนสุดท้าย รถไฟฟ้ามาหานะเธอ
[Phr̂xm phngs̄ʹ̒ thxngh̄l̀x xekmạy pạỵỵā pị dị̂ ley
ca s̄t̄hānī h̄ịn khæ̀ pheīyng dị̂ cex
chānchālā thī̀ 2 pị h̄ịn ṭhex nạd ley
k̀xn k̂āw s̄udtĥāy ca k̂āw k̄hêā mā h̄ā ṭhex]

อ่อนนุช ชิดลม นานา เพลินจิต
ข้างเรามาเดินดิ
มีเราสองคน ในตอนเดือนสิบ
สถานีต้องไปอีก
[X̀xnnuch chidlm nānā phelincit
th̀ā dein di
mī reā nı txn t̂n deụ̄xn
s̄t̄hānī t̂xng.]

มีใจเเค่ใจ no เครื่องประดับ
ถ้าไปก็ไป ไม่ไหวก็กลับ
ถ่ายเก็บไว้ดูในโทรศัพท์
ดาวส่องเเสงให้สองเรานับ
[Mī cı khæ̀ cı mị̀mī krack
l̂ā pị k̆ pị mị̀ h̄ịw k̆ klạb
t̄h̀āy nı thorṣ̄ạphth̒
dāw phênth̒ h̄ı̂ s̄xng reā nạb]

นับวันเดือนปีฉันคนนี้มันก็ยังมีเเค่เธอ
เเละคืนนี้ฉันก็จะไปที่เดิม
ให้เธอถ่ายรูปลงโคลสที่เคย
ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนมีเเต่ใจที่เกิน
[Nạb wạn deụ̄xn pī c̄hạn phā pị mī pheīyng khæ̀ ṭhex
b̀āy wạn nī̂ ca pị thī̀ deim
ṭhex t̄h̀āyrūp lng khol s̄ thī̀ khey
mị̀mī xarị thī̀ pelī̀yn mī cı thī̀ kein]

天空沒有極限 歌词 鄧紫棋(The Sky Lyrics By G.E.M)

มีเเค่เธอเท่านี้
มีเเค่เธอและฉัน
เเละถ้าถึงพรุ่งนี้
[Mī pheīyng khæ̀ ṭhex
mī pheīyng khæ̀ ṭhex
t̄ĥā phrùngnī̂ t̄hụng phrùngnī̂]

พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย ฉันก็ไปได้เลย
จะสถานีไหน ขอเพียงเเค่ได้เจอ
ชานชาลาที่ 2 ไปไหนเธอนัดเลย
ก่อนขบวนสุดท้าย รถไฟฟ้ามาหานะเธอ
[Phr̂xm phngs̄ʹ̒ thxngh̄l̀x xekmạy pạỵỵā pị dị̂ ley
ca s̄t̄hānī h̄ịn khæ̀ pheīyng dị̂ cex
chānchālā thī̀ 2 pị h̄ịn ṭhex nạd ley
k̀xn k̂āw s̄udtĥāy ca k̂āw k̄hêā mā h̄ā ṭhex]

ก็คุยกับเธอดึกดื่นจนตีห้า
ถ้าเรื่องนอกใจบอกตรงก็มีบ้าง
ร้องเพลงให้ฟังในมือจับกีตาร์
เป็นอย่างที่เธอนั้นเป็นมันดีมาก
[Ca khuy kạb ṭhex dụkdụ̄̀n cn tī h̄̂ā
tạd reụ̄̀xng nxkcı bxk trng mī b̂āng
khār̒ theīyr̒ h̄ı̂ fạng nı xudmkhti
pĕn p̄hū̂cạdkār xỳāng dī māk mạn]

อยากบอกคิดถึง
เเม้ยังไม่ถึง
จะเตรียมไว้ให้ จะ Balen หรือ Dior
จะ Louis Vuitton เพรชพลอยหรือทอง
Air Jordan ฉันมีรอ
[Xyāk bxk khidt̄hụng
emê yạng mị̀ t̄hụng
ca ph̀n h̄ı̂ ca Balen h̄rụ̄x Dior
ca Louis Vuitton phe rch phlxy h̄rụ̄x thxng
xær̒ cxr̒dæn c̄hạn mī rx]

Forever I want you forever stay with me together นอกใจเธอนั้น never
[Forever I want you forever stay with me together Nxkcı ṭhex nận Never]

พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย ฉันก็ไปได้เลย
จะสถานีไหน ขอเพียงเเค่ได้เจอ
ชานชาลาที่ 2 ไปไหนเธอนัดเลย
ก่อนขบวนสุดท้าย รถไฟฟ้ามาหานะเธอ
[Phr̂xm phngs̄ʹ̒ thxngh̄l̀x xekmạy pạỵỵā pị dị̂ ley
ca s̄t̄hānī h̄ịn khæ̀ pheīyng dị̂ cex
chānchālā thī̀ 2 pị h̄ịn ṭhex nạd ley
k̀xn k̂āw s̄udtĥāy ca k̂āw k̄hêā mā h̄ā ṭhex]

พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย ฉันก็ไปได้เลย
จะสถานีไหน ขอเพียงเเค่ได้เจอ
ชานชาลาที่ 2 ไปไหนเธอนัดเลย
ก่อนขบวนสุดท้าย รถไฟฟ้ามาหานะเธอ
[Phr̂xm phngs̄ʹ̒ thxngh̄l̀x xekmạy pạỵỵā pị dị̂ ley
ca s̄t̄hānī h̄ịn khæ̀ pheīyng dị̂ cex
chānchālā thī̀ 2 pị h̄ịn ṭhex nạd ley
k̀xn k̂āw s̄udtĥāy ca k̂āw k̄hêā mā h̄ā ṭhex]

อ่อนนุช ชิดลม นานา เพลินจิต
ข้างเรามาเดินดิ
มีเราสองคน ในตอนเดือนสิบ
สถานีต้องไปอีก
[X̀xnnuch chidlm nānā phelincit
th̀ā dein di
mī reā nı txn t̂n deụ̄xn
s̄t̄hānī t̂xng.]

มีใจเเค่ใจ no เครื่องประดับ
ถ้าไปก็ไป ไม่ไหวก็กลับ
ถ่ายเก็บไว้ดูในโทรศัพท์
ดาวส่องเเสงให้สองเรานับ
[Mī cı khæ̀ cı mị̀mī krack
l̂ā pị k̆ pị mị̀ h̄ịw k̆ klạb
t̄h̀āy nı thorṣ̄ạphth̒
dāw phênth̒ h̄ı̂ s̄xng reā nạb]

นับวันเดือนปีฉันคนนี้มันก็ยังมีเเค่เธอ
เเละคืนนี้ฉันก็จะไปที่เดิม
ให้เธอถ่ายรูปลงโคลสที่เคย
ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนมีเเต่ใจที่เกิน
[Nạb wạn deụ̄xn pī c̄hạn phā pị mī pheīyng khæ̀ ṭhex
b̀āy wạn nī̂ ca pị thī̀ deim
ṭhex t̄h̀āyrūp lng khol s̄ thī̀ khey
mị̀mī xarị thī̀ pelī̀yn mī cı thī̀ kein]

มีเเค่เธอเท่านี้
มีเเค่เธอและฉัน
เเละถ้าถึงพรุ่งนี้
[Mī pheīyng khæ̀ ṭhex
mī pheīyng khæ̀ ṭhex
t̄ĥā phrùngnī̂ t̄hụng phrùngnī̂]

พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย ฉันก็ไปได้เลย
จะสถานีไหน ขอเพียงเเค่ได้เจอ
ชานชาลาที่ 2 ไปไหนเธอนัดเลย
ก่อนขบวนสุดท้าย รถไฟฟ้ามาหานะเธอ
[Phr̂xm phngs̄ʹ̒ thxngh̄l̀x xekmạy pạỵỵā pị dị̂ ley
ca s̄t̄hānī h̄ịn khæ̀ pheīyng dị̂ cex
chānchālā thī̀ 2 pị h̄ịn ṭhex nạd ley
k̀xn k̂āw s̄udtĥāy ca k̂āw k̄hêā mā h̄ā ṭhex]

ก็คุยกับเธอดึกดื่นจนตีห้า
ถ้าเรื่องนอกใจบอกตรงก็มีบ้าง
ร้องเพลงให้ฟังในมือจับกีตาร์
เป็นอย่างที่เธอนั้นเป็นมันดีมาก
[Ca khuy kạb ṭhex dụkdụ̄̀n cn tī h̄̂ā
tạd reụ̄̀xng nxkcı bxk trng mī b̂āng
khār̒ theīyr̒ h̄ı̂ fạng nı xudmkhti
pĕn p̄hū̂cạdkār xỳāng dī māk mạn]

อยากบอกคิดถึง
เเม้ยังไม่ถึง
จะเตรียมไว้ให้ จะ Balen หรือ Dior
จะ Louis Vuitton เพรชพลอยหรือทอง
Air Jordan ฉันมีรอ
[Xyāk bxk khidt̄hụng
emê yạng mị̀ t̄hụng
ca ph̀n h̄ı̂ ca Balen h̄rụ̄x Dior
ca Louis Vuitton phe rch phlxy h̄rụ̄x thxng
xær̒ cxr̒dæn c̄hạn mī rx]

Forever I want you forever stay with me together นอกใจเธอนั้น never
[Forever I want you forever stay with me together Nxkcı ṭhex nận Never]

พร้อมพงษ์ ทองหล่อ เอกมัย ฉันก็ไปได้เลย
จะสถานีไหน ขอเพียงเเค่ได้เจอ
ชานชาลาที่ 2 ไปไหนเธอนัดเลย
ก่อนขบวนสุดท้าย รถไฟฟ้ามาหานะเธอ
[Phr̂xm phngs̄ʹ̒ thxngh̄l̀x xekmạy pạỵỵā pị dị̂ ley
ca s̄t̄hānī h̄ịn khæ̀ pheīyng dị̂ cex
chānchālā thī̀ 2 pị h̄ịn ṭhex nạd ley
k̀xn k̂āw s̄udtĥāy ca k̂āw k̄hêā mā h̄ā ṭhex] เทพดา