Chưa Bao Giờ Em Quên

Hợp Âm Chưa Bao Giờ Em Quên HƯƠNG LY

Play Hợp Âm Chưa Bao Giờ Em Quên HƯƠNG LY. Hợp Âm Chưa Bao Giờ Em Quên HƯƠNG LY are very easy to play on guitar and ukulele. Chưa Bao Giờ Em Quên Chords are Dm, Am, A#, C, Gm. Just put capo on 1st Fret to play Chưa Bao Giờ Em Quên Chords.

Hợp Âm Chưa Bao Giờ Em Quên HƯƠNG LY - Chưa Bao Giờ Em Quên Chords

Hợp Âm Chưa Bao Giờ Em Quên HƯƠNG LY
Capo: 1st Fret

Có những lúc (Dm)buồn cũng
chẳng biết nói với (Am)ai
Từng dòng cảm (A#) xúc cứ
mãi quấn (C) quanh trong [F]đầu
Có những kỉ (Dm) niệm bây
giờ chỉ là quá (Am)khứ
Có những yêu (Gm)thương bây giờ
chỉ (Am)còn trong (Dm)mơ

Những lúc anh (Dm) buồn ai
cạnh bên để sẻ (Am) chia
Những lúc cô (A#) đơn ai
làm (C) cho anh mỉm [F]cười
Luôn có một (Dm)người đứng
từ sau để dõi (Am) theo
Vậy mà anh (Gm) nói ra câu chúng
(Am)ta không hợp (Dm) nhau

Một điều mà (Dm)chẳng ai làm được..
nhượng quyền để (Am) yêu cho người ta
Hạnh phúc thứ (A#) ba liệu được bền
(C) lâu như tình [F]yêu ta lúc đầu
Đi đến nơi (Dm)đâu để tìm lại
những hoài (Am)niệm khi ấy
Để chẳng vương (Gm) vấn một
người đã (Am)không (Dm)còn yêu

Gặp mặt nhau (Dm)tỏ ra lạnh lùng…cảm
xúc của (Am)hai người dưng
Êm ấm yên (A#)vui mặn nồng khi
(C)xưa giờ chỉ (F)còn là đã từng
Em chẳng sao (Dm)đâu cho dù là
quá khứ (Am)kia chưa phai màu
Chỉ sợ em (Gm) khóc chẳng ai ở
(Am)bên đưa tay (Dm) lau

Gặp mặt nhau (Dm)tỏ ra lạnh lùng…cảm
xúc của (Am)hai người dưng
Êm ấm yên (A#)vui mặn nồng khi
(C)xưa giờ chỉ (F)còn là đã từng
Em chẳng sao (Dm)đâu cho dù là
quá khứ (Am)kia chưa phai màu
Chỉ sợ em (Gm) khóc chẳng ai ở
(Am)bên đưa tay (Dm) lau

Chord Menepi Ngatmombilung