Öpüm Nəfəsindən Şöhrət Memmədov

Öpüm Nəfəsindən Akor Şöhrət Memmədov(Akkord)

Today I am giving you Öpüm Nəfəsindən Akor Şöhrət Memmədov. Öpüm Nəfəsindən Akor Şöhrət Memmədov are very easy to play on guitar. Öpüm Nəfəsindən Akkord are Em, F, Am, G. Just put the Kapo on 1st Fret to play Öpüm Nəfəsindən Akkord

Öpüm Nəfəsindən Akor Şöhrət Memmədov - Öpüm Nəfəsindən Akkord

Song: Öpüm Nəfəsindən Akor Şöhrət Memmədov | Kapo: 1st fret

Nəqarət (1)
(Em) Keçim həvəsimdən (F) dodaqlar(Em)dan
Nə (Em) hallara düşdüm, nə (F) hallardan
(G) Yorulmuşam axı (Am) olanlar(F)dan
(Am) Öpüm nəfəsindən (F) uzaqlardan

(Em) Yayılıb aləmə fəryadım harayım
(Em) Bir ümidim olsun hər zaman arayım
(Am) Oxşayım saçını (F) telini darayım
(Dm) Öpüm şirin-şirin (F) yanaqlar(Em)dan

(Em) Nə bilsin ağlamaq çarəmi həllimi
(Em) Öləcəm qalacam bu səncə bəllimi?
(Am) Şair qadınısan (F) alım təsəllimi
(Dm) Sətirlərdən (F) varaqlar(Em)dan

(Em) Keçim həvəsimdən (F) dodaqlar(Em)dan
Nə (Em) hallara düşdüm, nə (F) hallardan
(G) Yorulmuşam axı (Am) olanlar(F)dan
(Am) Öpüm nəfəsindən (F) uzaqlardan
(Em) Keçim həvəsimdən (F) dodaqlar(Em)dan
Nə (Em) hallara düşdüm, nə (F) hallardan
(G) Yorulmuşam axı (Am) olanlar(F)dan
(Am) Öpüm nəfəsindən (F) uzaqlardan

Nəqarət (2)
(Em) Ölərəm yolunda qırmaram xətrini
(Em) Adınla bəzədim şeirimin sətrini
(Am) Evim sənsənaxı (F) alıram ətrini
(Dm) Saçına toxunmuş (F) daraqlar(Em)dan

(Em) Bir sor ömrüm mənsiz sən tək necə qaldın
(Em) Ölüm qollarında sən qəlbimə doldun
(Am) Vazkeçilməz oldun sən (F) nə doğma oldun
(Dm) Həyatıma gəlmiş (F) qonaqlar(Em)dan

(Em) Keçim həvəsimdən (F) dodaqlar(Em)dan
Nə (Em) hallara düşdüm, nə (F) hallardan
(G) Yorulmuşam axı (Am) olanlar(F)dan
(Am) Öpüm nəfəsindən (F) uzaqlardan
(Em) Keçim həvəsimdən (F) dodaqlar(Em)dan
Nə (Em) hallara düşdüm, nə (F) hallardan
(G) Yorulmuşam axı (Am) olanlar(F)dan
(Am) Öpüm nəfəsindən (F) uzaqlardanÖpüm Nəfəsindən

Caddelerde Rüzgar Akor By Nilüfer(Autoscrolling Video)